6. července 1999

Dne 6.července 1999 zpravodaj Českého svazu jachtingu č.6 zveřejnil Malou retrospektivu napsanou výkonným sekretařem ČSY MUDr. Jiří Sovinou, ve které bývaly predseda ČSY veřejně rozšířuje neopodstatněné pomluvy obviňující mne z nějakých pojištovacích podvodů a z údajného falšování lodních deníků.

Viditelně tehdejší předseda tehdy nevykonal svou povinnost a neprošetřil řádně záležitost a ani dnes si jako výkonný sekretář ČSY neověříl pravdivost rozšířovaných pomluv. Poněvadž jde o oficiální zpravodaj Českého svazu jachtingu zveřejněný na oficiálních stránkách Internetu svazu a pomluvy jsou napsany výkonným sekretářem Českého svazu jachtingu MUDr. Jiří Sovinou, přestává být toto rozšířování pomluv privatní záležitostí pana MUDr. Soviny a mění se v oficiální stanovisko předsednictva Českého svazu jachtingu, které si stejně jako kdysi tak ani dnes neprověřilo skutečnost zveřejněných informací.

Osobně kladu zodpovědnost za rozšírování těchto pomluv na nynější předsednictvo Českého svazu jachtingu, které jsem požádal o okamžité prošetření celé záležitosti. Viz následující dopis:

Text dopisu:

Richard Konkolski
23 Warner Street
Newport, RI 02840-2043
USA
Phone: (401) 846 0001
Fax: (401) 847 6322
Email: Sailor@SevenOceans.com

6. čevence 1999

Vážený pán
Ing. Karel Bauer CSc.
Předseda Českého svazu jachtingu
U Rychty 4/11
160 00 Praha 6 – Sedlec
Czech Republic

Vážený pane Ing. Karel Bauer CSc.,

Obracím se na Vás jako na předsedu Českého svazu jachtingu se žádostí o okamžité prošetření veřejného rozšířování pomluv ve věci závažného obvinění mé osoby z údajného falšování lodních deníků a nějakého pojišťovacího podvodu. Tyto neopodtatněné pomluvy jsou zveřejněné v oficiálním zpravodaji Českého jachetního svazu na oficiálních stránkach Vašeho Internetu a pravděpodobně zmíněný zpravodaj byl rovněž rozšířen I normálním tiskem a poštou.

Téměř patnáct let mé vrcholové sportovní jachtařské činnosti doma mi neobyčejně ztěžovala malá, ale vlivná část tehdejšího vedení svazu jachting. Byl to především tehdejší předseda MUDr. Jiří Sovina a několik jeho nejbližších přivrženců, kteří byli jedinou příčinou mé emigrace. Měl jsem za to, že to vše patřilo minulosti, a že nová doba a nové vedení bude zaležitosti posuzovat objektivněji a na zakladě faktů. Bohužel, s lítosti musím konstatovat, že tomu tak není. Svědectvím toho je Váš poslední zveřejněný zpravodaj.

Myslím si, že pan MUDr. Sovina si může osobně říkat co chce. Za normálních okolnosti bych se nad jeho snůškou pomluv a nepravdivých výmyslů ani nepozastavil. Bohužel tento výmysl byl opublikován na oficiálních stránkach internetu Českého svazu jachtingu. V tomto případě pan MUDr. Sovina není již jen pan MUDr.Sovina, ale je oficiálním výkonným sekretářem Českého svazu jachtingu. V tomto případě nejen sekretář Českého svazu jachtingu MUDr. Sovina je zodpověný za veřejné rozšířování pomluv, ale I Vy a celé předsednictvo Českého svazu jachting nesete plnou odpovědnost za zmíněnou činnost.

Je v podstatě jedno, zda paní Dvořákova opravdu vyšla sama z pomluvou o mém údajném falšování denníků a o nějakém pojištovacím podvodu, nebo tato pomluva byla jen vložená do jejich úst, v každém případě MUDr. Sovina je zodpovědný za skutečnost, že tehdy jako předseda Českého jachetního svazu toto křivé obvinění řádně neprošetřil a stejně tak dnešní sekretář Českého jachetního svazu MUDr. Sovina je zodpovědný za rozšířování těchto pomluv a za vážné pošpínění mého jména, poněvadž ani dnes si sekretář Českého svazu jachtingu neověřil patřičná fakta.

Stejnou zodpovědnost za rozšířování pomluv a špínění mého jména kladu na Vás jako na předsedu Českého svazu jachtingu, jakož I na celé předsednictvo, poněvadž pomluvy otištěné sekretářem Českého svazu jachtingu ve Vašem oficiálním zpravodaji na Vašem oficiálním Internetu se stávají oficiálním názorem a oficiálním stanoviskem Českého svazu jachtingu. V tomto případě se křivé obvinění z falšování lodních deníků a nějaké snahy o pojišťovací podvod stávájí závažnou záležitostí, která může mít dalekosáhle důsledky.

Očekávám okamžitou akci předsednictva Českého svazu jachtingu a okamžité uvedení pomluv a křivého obvinění na správnou míru. Jsem si vědom, že nynější předsednictvo může postrádat podtřebné údaje, proto v příloze podrobněji rozeberu a doklady doložím nepravdivost obvinění.

Řada podobných křivých pomluv a nepravdivých obvinění mne donutila k vytvoření stránek s českým textem na mém internetu. Abych alespon částečně zabránil rozšíření dalších dohad, dovoluji si okamžitě zveřejnit Váš obviňující text spolu s tímto dopisem předsednictvu Českého svazu jachtingu na mém internétu. Silně doufám, že k tomu budu moci brzy přiložit oficiální stanovisko předsednictva Českého svazu jachtingu k dané záležitostí. Jako vždy v minulosti, stejně I dnes jsem ochoten dnešnímu přesednictvu Českého svazu jachtingu poskytnout jakékoliv další vysvětlení na jakoukoliv záležitost týkající se mé minulé I současné sportovní jachtařské činnosti. Pro informaci sděluji, že kopii tohoto dopisu v legální formě zaílám současně expresní poštou.

Příloha: Vyjádření k zveřejněnému textu zpravodaje Českého svazu jachtingu č. 6

Nejzávažnejší je následujíci text, ve kterém sekretář ČSJ MUDr. Sovina rozšířuje pomluvy obviňující mne z údajného falšování lodních deníků a z nějakého pojištovacího podvodu.

Text:

Když se Richard Konkolský chystal na svůj poslední závod osamělých mořeplavců, zděšená předsedkyně Komise námořního jachtingu, zesnulá Jarmila Dvořáková informovala předsednictvo svazu, že Konkolský zfalšoval svůj lodní deník v tom smyslu, že si napsal ujeté míle (podmínka startu) v době, kdy prokazatelně byla jeho loď opravována. Zároveň upozorňovala, že je zde i podezření na pojišťovací podvod.

Za těchto okolností nedoporučila KNY povolit Konkolskému start. Po zamítnutí startu předsednictvem se Konkolský obrátil na svého přítele Himla, který mu osobně výjezd podepsal. Když pak Konkolský z tohoto závodu emigroval, "obliba" jachtingu u předsedy Himla dosáhla vrcholu.

Vyjádření:

Obvinění ve veci pojištění mohu jen označit jako absolutní výmysl. Nikdy jsem osobně neměl žádnou pojistku pro kteroukoliv loď na které jsem plul a rovněž nikdy jsem neměl žádnou osobní nebo životní pojistku. Z tohoto faktu jasně vyplývá že jsem nikdy nežádal a také nemohl a neměl důvod žádat o jakoukoliv pojistní úhradu. Jedinou pojistku kterou jsem v životě měl, bylo povinné ručení motoristy pro můj motocykl a později automobil. Měl jsem také pojistku na automobil, která byla podmínkou pro získání kupní půjčky na vozidlo. V době mé první plavby kolem světa má žena uzavřela pojistku na náš byt v Bohumíně. O nějakém pojišťovacím podvodu čtu poprvé ve vašem zpravodaji.

Falšování deníků pro nějaký důvod podmínky startu je další vymysl. Bylo by vhodné, kdyby pan sekretář MUDr. Sovina rovněž zveřejnil důvod proč bych to vůbec měl dělat.

Podle podmínek k přijeti na závod, každý účastník musel uplout sám 1000 mil. Já jsem měl za sebou již tři solo závody přes Atlantik a solo plavbu kolem světa. To dohromady dělalo téměř 50,000 solo námořních mil.

Druhou podmínkou bylo uplutí 500 mil na plavidle, na kterém jsem měl záměr startovat. V té době jsem měl na NIKE II za sebou Zkušební plavbu, Plavbu s mládeží kolem Baltského moře, Plavbu do Plymouth a Parmelii závod do Austrálie, Plavbu z Austrálie do Francie, Start v solo závodě přes Atlantik a plavbu z USA do Polska. To dohromady dělalo něco kolem 32,000 námořních mil. Je až směšné, že někdo může příjit na nápad, že bych měl falšovat nějaké deníky a míle pro zajištění své účastí v závodě. Organizátoři vyhlásili závod ihned po skončení OSTAR 80, kdy jsem byl osobně v Newport. Nejen že jsem se vůbec nemusel kvalifikovat, ale byl jsem okamžitě přijat a o můj start byl takový zájem, že mi bylo zrušeno zaplacení startovného. O čem je tady vůbec řeč?

Viditelně pan sekretář svazu zapoměl co tenkrát všechno dělal, aby zamezil mou sportovní činnost. Viditelně mu musím přimomenout alespon ve zkrátce celý případ, aby nemusel házet něco na pana Himla.

Dne 19.3.1981 jsem vypracoval plán na další sportovní závodní činnost pro další čtyři roky mé činnosti. Tento plán byl jako vždy projednána a odsouhlašen na všech nižších stupních tělovýchovy a předložen oddílem TJ ŽDB na svaz jachtingu (Příloha č. 1). Tento plán byl zamítnut předsednictvem dne 23.4.1981 – paradoxně přesně z opačného důvodu, než pán sekretář uvádí v jeho retrospektivě. Jak vyplývá z příloženého dokladu (Příloha č.2), předsednictvo svazu zamítlo závodní činnost „s přihlédnutím ke stanovisku předsednictva ÜV ČSTV“. Jaké ale vlastně bylo to stanovisko, to mi nikdo nebyl schopen vysvětlit.

Když jsem nemohl vystartovat jako reprezentant jachtingu, chtěl jsem alespoň vystartovat soukromě. Okamžitě jsem dne 10.5.1981 požádal jsem svaz o vydání sportovně technického souhlasu, bez kterého jsem nemohl vystartovat v žádném závodě ani jako soukromá osoba. Zpracoval jsem nový plán (Příloha č. 03) a poslal jsem ho na předsednictvo svazu, předsedkyni KNY Dvořákové a předsedovi sportovně technické komise panu Outratovi (Přiloha č. 04).

Samozřejmě, že I tato žádost byla zmítnuta kromě povolení na malý 100 mil dlouhý závod na Baltském moři. Dopis podepsán předsedou svazu MUDr. Sovinou sděluje názor, že plavby přesahují rámec při soukromé cestě (jaký rámec?). Dostal jsem příslib, že plavby budou zvážené po podání návrhu na koncepci námořního jachtingu (nevím co můj soukromý start měl s tím společného) a opět odvolání na nějaké rozhodnutí ÜV ČSTV – Jaké? (Příloha č.5)

Ve stejnou dobu jsem obdržel druhý dopis od předsedy MUDr. Soviny. Dopis byl stejného data, ale s rozdílným textem (Příloha č.6). Podle této verze můj požadavek na sportovně technický souhlas nesplňoval požadavky pro udělení daného souhlasu. Bohužel nikdy jsem se nedověděl jaké požadavky nesplňuje. Poslal jsem okažitě požadavek ze dne 13.7.1981 ve kterém jsem žádal vysvětlení proč má žádost splňovala požadavky pro závod na Baltu a proč stejná žádost nesplňuje požadavky pro jiný závod. Nikdy jsem nedostal ze svazu vysvětlení. (Příloha č.7).

Přes půl roku se nepodařilo ani mi ani nikomu z nižších orgánů obdržet jakékoliv vysvětlení. Teprvé koncem prosince TJ ŽD Bohumín obdržela dopis od místopředsedy ÜV ČSTV PhDr. Demetroviče, vedoucího oddělení sportu 2 a bezprostředně nadřízeného předsedy svazu jachtingu MUDr. Soviny. Dopis byl šokující a nedával tehdy žádný smysl, přičemž nebylo možné získat žádné vysvětlení k textu. Z příložené kopie dopisu je zřejmé jak si sekretář MUDr. Sovina protichůdí ve své zveřejněné retrospektivě (Priloha č.8).

Bohužel dopis dnes po téměř dvaceti létech také vysvětluje špinavé taktiky užívané předsednictvem svazu jachtingu pod vedením tehdejšího předsedy MUDr.Soviny. Tehdy jsem k textu připsal otazníky a vykřičníky, jak je patrno z příložené kopie. Dnes po zveřejnění retrospektivy pana sekretáře Českého jachetního svazu MUDr. Soviny mi text místopředsedy Demetroviče dává větší smysl. Ve třetím odstavci stojí:

„Dokumentace byla se zpoždením předložena a při projednávání v PVSJ ÜV ČSTV se k ní ukázala celá řada nejasných až nepřijatelných otázek činnosti.“

To že dokumentace byla pozdě předložena (podle stvrzenek v příloze č.4 ležel plán na svazu jen sedm měsíců) byl vlastně úspěch, poněvadž normálně mé plány svaz nikdy na ÜV ČSTV nepředložil. Zarážející je však druhá část věty zmíňující se o nějakých nejasných až nepřijatelných otázek činnosti. Znamaná to, že již tenkrát předseda MUDr. Sovina vystoupil spolu s paní Dvořákovou na ÜV ČSTV s pošpiňující pomluvou o nějakém falšování deníků a pojišťovacím podvodu se kterými veřejně vystoupil až dnes po 18 létech ve své retroperspektivě? Já bych řekl ano!!!

Pravděpodobně pan MUDr. Sovina vystoupil tehdy ještě s dalšími pomluvami? Dopis místopředsedy hovoří o nějakém agregátě za čtyří tisicé dolarů pro Konkolského, o čemž já nic nevím a také o nějakých nákladech na údržbu, o kterých mi rovněž není nic známo, poněvadž opravu lodě v polských loděnicích jsem financoval z vlastních finančních prostředků.

Pokud jsem u dopisu místopředsedy Demetroviče, poukázal bych ještě na poslední odstavec. Je v něm napsáno, že ÜV ČSTV nebude napříště nejen povolovat podobné akce, ale ani k ním nebude vzjadřovat sportovně technický souhlas.

Po vzájemné dohodě mezi ministerstvém vnitra a svazem jachtingu reprezentující zájem předsedkyně komise námořního jachtingu paní Dvořákové, kdy k jakémukoliv výjezdu na moře bylo absolutně nezbytné její souhlasné vyjádření, odstavec místopředsedy ve skutečnosti znamenal, že na moře budou vyplouvat jen její přátelé a jen na turistické plavby. Pro mne to znamenalo, že již nikdy nevyplují na žádný závod. Nikdy jsem nenašel důvod proč? Tehdy jse ale ještě doufal, že se vše vysvětlí. Stále jsem se ještě nevzdával.

Během dalšího půl roku jsem napsal řadu dopisů se žádostí o vysvětlení. Nakonec mé psaní předsedovi Himlovi bylo postoupeno přes místopředsedu Demetroviče na svaz jachtingu k vyřešení. Byl jsem pozván na schůzi předsednictva dne 10. června 1982. Stále jsem doufal, že se vše uloží. Zbývalo mi jsem málo času před závodem a předseda MUDr. Sovina to věděl. Tři dny před schůzi odvolal mou účast telegramem (Příloha č.9). Já jsem byl ale v Polsku a nevěděl jsem o tom a do Prahy jsem přijel přímo ze Štětína.

Na schůzi předsednictva dne 10.6.1982 mne předseda Sovina přivítal se slovy: „Co tady chceš?“ Když se vysvětlilo, že nevím nic o odvolání tak mi před ostatními řekl: „Nejsme tady usnášení schopni, ale I kdybychom byli, tak tak Ti nic neschválíme a nezdržuj!“

Odešel jsem tehdy přímo za předsedou ÜV ČSTV Himlem. S Himlem jsem se v minulosti setkal jen jednou a to veřejně na konferenci, kde mi jako jednomu z deseti nejlepších sportovců republiky předal diplom a podal ruku. Tentokráte jsem si schůzku musel vynutit.

Jeho sekretariat mi nejdříve odmítl zprostředkovat setkání. Mohl jsem to udělat jedině přes svaz a přes vedení patřičného oddělení sportu. Tenkrát jsem si sedl do křesla, otevřel noviny a řekl že počkám tak dlouho až předseda Himl kolem mne projde, poněvadž domů se nějak dostat musí. Nevěděli co se mnou dělat, zavolali Himlova sekretáře a nakonec jsme se domluvili na schůzce.

Předseda Himl byl příjemný. Když jsem mu vysvětlil situaci a problémy mé sportovní činnosti a přístup svazu k mé činnosti, došel sám k závěru, který vyjadřil slovy: „Když Ti nepomaháme, tak bychom Ti neměli ani překážet.“ Nic více jsem nechtěl. Himl pochopil můj problém s vydáním cestovních dokladů a nabíl mi, že ÜV ČSTV mi může vystavit na závod cestovní doklad. Byl jsem v sedmém nebi.

Okamžitě jsem obešel veškerá oddělení ÜV a vyplnil patřičné doklady k vystavení pasu. Udělal jsem jednu chybu, při které jsem měl navíc smůlu. Také byl pátek. Doklady jsem dával dohromady v kanceláři svazu, poněvadž všichni byli na předsednictvu z kterého jsem byl vyhoštěn. Již jsem vše skládal když se předčasně vrátil předseda MUDr. Sovina a sekretář. MUDr. Sovina se rychle zorientoval a ostře na mne vybuchl že mi nic nepodepíše. Já jsem mu jen odpověděl, že po něm nic nechci, posbíral jsem zbytek dokladů a odešel. Kdyby MUDr. Sovina přišel pět minut později, celá situace by se mohla vyvinut jinak. V dané situaci MUDr. Sovina rychle zapracoval u svého nadřízeného místopředsedy Demetroviče.

Předseda Himl předložil můj start v závodě kolem světa předsednictvu k odsouhlášení hned v ponděli dne 14. června 1982. Demetrovič po jednání s předsedou svazu MUDr. Sovinou byl silně proti a předsednictvo nakonec zamítlo vystavení pasu. Jen se usneslo, že mohu startovat jako soukromá osoba, na vlastní pas a bez nákladů pro ÜV ČSTV (výpis příloha č.10 – obdržel jsem ho asi deset dnů později). Já o tom nevěděl, stejně tak se o tom nedovědělo mezinárodní oddělení, které mi mezitím vystavilo pas.

Mezitím jsem dostal dopis od předsedy Soviny ze dne 21.6.1982 (Příloha č.11). V podstatě bez jakéhokoliv vysvětlení předsednictvo potvrdilo původní rozhodnutí a zamítlo mi jak závod tak I ostatní výjezdy na moře.

Dne 24.června 1982 jsem prijel na ÜV ČSTV pro cestovní doklady. Pracovnice mezinárodního oddělení mi málem vydala cestovní pas, když vlastně zjistila, že na dokladech chybí podpis předsedy. Šla za předsedou Himlem a vrátila se doslova se slzami v očích. Himl ji zdělil, že předsednictvo neodsouhlasilo jeho návrh a že ÜV ČSTV mi nemůže vydat pas. Nikdo z mezinárodního oddělení nemohl pochopit důvody. Bylo to období omezených výjezdů a přesto mezinárodní oddělení vydávalo služební pasy I rodinným přislušníkům příteličků místopředsedů, a to na soukromé rekreační cesty do zahraničí. Zrovna měli podobné doklady na stole a nechali mne do nich nahlédnout. Já přece jel na závod a šlo o reprezentaci. Požadal jsem o pas a šel s nim za Himlem osobně. Již mne nepřijal, musel se nejspíše stydět. Jen mi přes sekretářku vzkázal, že mám jít za místopředsedou PhDr. Demetrovičem.

Vrátil jsem pas a doslovně si vynutil schůzku u místopředsedy Demetroviče. Tam jsme doslovně po sobě hulákali. On mi říkal, že mohu jet jako soukromá osoba a já po něm žádal, ať mi to teda dá písemně.

Asi po půl hodině ostrých dohad se mi podařilo Demetroviče přesvědčit o faktu, že svaz jachtingu dojednal dohodu s ministersvem vnitra a že bez písemného souhlasu svazu nemohu vyplout na moře ani jako soukromá osoba.

Po další půhodině telefonnich rozhovorů místopředseda Demetrovič se přesvědčil, že mám pravdu a uvolil se vydat písemný souhlas. Zavolal sekretáře svazu pana Vavrušku, se kterým jsme dohromady sestavili souhlas ke zkušební plabě Nike a k závodu kolem světa. Místopředseda Demetrovič přečetl toto písemné povolení předsedovi svazu jachtingu MUDr. Sovinovi přes telefon a po jeho souhlasu a z pověření předsedy svazu MUDr. Soviny, sekretář Vavruška podepsal povolení za přítomnosti místopředsedy Demetroviče (Příloha č. 12). Takže ne Himl, ale sekretář svazu z pověření předsedy MUDr. Soviny podepsal rozhodující dokument pro můj výjezd. Kdyby výjezd podepsal Himl, tak bych se po závodě zajistě vrátil zpět.

Za dané situace mi bylo jasné, že nikdy v budoucnosti nebudu mít šanci k dalšímu závodu a to byl okamžík, kdy jsem se rozhodl že se nemám pro co vracet, pokud neminím ukočit svou sportovní činnost. Těm málo, co mne stále ještě obviňuji z toho, že můj odchod měl negtivní vliv na vývoj jachtingu u nás, doporučuji, aby si podrobně přečetli všechny přílohy a ukázali prstem na pravého strůjce problému. A pokud jim to nestačí, mohu jim dodat další doklady.

Co se týče mého přátelství s předsedou Himlem, setkal jsem se s ním jen jednou a naše jednání bylo velmi kladné. Nevím, zda to stačí k přátelství. Možná je škoda, že jsem nebyl jeho přítelem. Kdybych byl, MUDr. Sovina by asi nebyl předsedou svazu jachtingu a celá má situace I situace celého rozvoje jachtingu u nás mohla být jiná.

Zbytek textu retrospektivy:

V podstatě to není má záležitost, divím se jen, že něco podobného může svaz jachtingu zveřejnit ve svém oficiálním zpravodaji na Internetu. Jen tak mimochodem, předsednictvo českého a slovenského svazu jachting bylo založeno o čtyři roky dříve. Ne v roce 1973, ale v roce 1969 byl ustanoven Český svaz jachtingu. Předsedou byl dr. Reich, místopředsedou byl Leoš Trynka. Osobně jsem byl členem předsednictva a současně jsem zastával funkci vedoucího učebně metodické komise ČYS. Ve stejnou dobu bylo založeno myslím pětičlenné předsednictvo federálního svazu. Mohu se však mýlit. Sekretář MUDr. Sovina by to měl vědět lépe, byl přece tehdy předsedou.

Co se týče tehdejšího jachtařského vyžití mládeže, rád bych panu sekretáři MUDr. Sovinovi a předsednictvu Českého svazu jachtingu připoměl, že po dlouhá léta můj mateřský oddíl TJ ¨ZD Bohumín držel první nebo druhé místo v celostátní soutěže mládeže. Osobně jsem zorganizoval s pomoci přátel a fandů celostání jednoroční soutěž, včetně krajských kol. Nakonec devět nejlepších dětí ze závěřečného kola se zůčastnilo měsiční plavy kolem Baltského moře. Akce měla ohromný ohlas ve školách, v tisku I televizi. Dodnes dostávám dopisy od mladých lidí, kteří mi píší o tom, že akce byla vlastně příčinou jejich dnešní jachtařské činnosti.

Abych neopomenul „zásluhu“ tehdejšího předsedy a dnešního sekretáře ČSY MUDr. Soviny, musím připomenout, že předsednictvo okamžitě zamítlo mládežnickou jachtařskou soutěž. Podařilo se mi návrh akce předložit na výroční konferenci svazu jachtingu a delegáti akci ochotně pojali do plánu konference a odsouhlasili akci. Předsednictvo bohužel muselo ztrpět realizaci usnesení konference a tím také soutěž mládeže. Hlavní odezva předsednictva pak spočinula v tom, že po ukončení akce vydali směrnici, podle které se žadné plavby nemohla zůčastnít mládež mladší 16ti let. Takže další podobné akce s mládeží v základních školách byly znemožněné. Na to ale pan sekretář Českého jachetního svazu MUDr. Sovina ve své retrospektivě zapomenul.

Závěrem:

Jestli chce mít sekretář Českého svazu jachtingu MUDr. Sovina a několik málo jeho stoupenců jako Ing.Winter a podobně škodolibou radost, mohu jim prozradit, že ji mohou mít. Přes veškeré sportovní úspěchy a hřejivé uznání široké veřejnosti, mé vzpomínky na spolupráci s vedením Českého jachetního svazu jsou velmi trpké a rád bych na ně navždy zapomenul. Bylo to především jednání předsednictva ČSY za předsednictva MUDr. Soviny, které zapřičinilo můj odchod a které způsobilo ohromné množství těžkosti v mém živote, které budu viditelně muset neustále řešit. Definitivně bych raději svůj omezený čas věnoval své ženě a svému synovi, kteří tenkrát byli mou opravdovou oporou a kterým mám co vracet, než abych ho musel trávit podobným psaním jako je toto.

Jestli má tehdejší činnost a mé výsoké sportovní úspěchy na mezinárodním poli jachtingu nestačí předsednictvu Českého svazu jachtingu a některým českým jachtařům, je mi líto, musí poděkovat tehdejšímu předsedovi a dnešnímu výkonnému sekretáři MUDr. Sovinovi, který hlavně způsobil že jsem nemohl více udělat doma a že dnes se nemohu dělit o své zkušenosti s mladší generací ve své rodné zemi. Mám jen naději, že dnešní mladá generace nebude muset procházet stejnými těžkostmi jako jsem musel ve své době procházet já s ohledem k tomu že I po téměř dvaceti letech vidím, že MUDr. Sovina je stále ve vedení Českého svazu jachtingu, stále se stejným tehdejším smýšlením a stejnými taktikami.

Pro nové členy předsednictva mladší generace a pro ty starší, kteři zapoměli, připojuji závěrem kopii dopisu (Příloha č.13), který jsem napsal a rozeslal svým přátelům a fandům v den mého odchodu z vlasti (shodou okolnosti je psán ve stejný den jako tento dopis, jen 18 let dříve). Hodnotím v něm svou činnost a spolupráci s ČSY, stejně tak v něm uvádím důvody mého odchodu, které se mi na základě dnešních zkušenosti zdají být stejně pravdivé dnes jako byly pravdivé před osmnácti léty.

S jachtařským pozdravem a s očekávaním okamžité odpovědi

Richard Konkolski

Příloha č. 13

Priloha13a.gif (29320 bytes)

Priloha13b.gif (26648 bytes)

 


 Odpověď předsedy ČSJ Ing. Karla Bauera ze dne 14. července 1999

 

Vazeny pane Konkolski,

Dekuji za E-mail. Jsem rad, ze stale sledujete deni v ceskem jachtingu.
Jsem jeden z tech jachtaru, ktery precetl vsechny Vase knihy. Jel jsem
kdysi (jiz si nepamatuji rok, ale asi tak 1975?) z Ceskych Budejovic do
Neratovic na Vasi besedu a nikdy na Vase vypraveni a nadseni pro jachting
a more, kterym jste tak snadno nakazil cely sal, nezapomenu. Jsem
presvedcen, ze pro propagaci ceskeho jachtingu nikdo neudelal tolik co Vy.
O to vic je pro mne smutne, ze se nyni musime zabyvat cinnosti nejvyssiho
jachtarskeho organu z obdobi totality, ktere bylo, zejmena v oblasti namorniho
jachtingu, svou dobou urcite poznamenano.

A nyni jiz konkretne.

Zpravodaj CSJ je rozdelen na dve casti. Jedna je oficialni a druha, ktera musi
byt podle rozhodnuti CSJ zretelne oddelena carou a prislusnym textem slouzi
k uverejnovani jakychkoliv osobnich nazoru. Toto je jiste v poradku, ale v pripade, 
ze osobni nazory zde uvadeji predstavitele nebo pracovnici svazu (pravidelne toho vyuziva J. Sovina, ktery je redaktorem zpravodaje) muze se snadno soukromy
nazor zamenit za stanovisko CSJ.

Priznam, ze s timto mame problemy a jiz jsem s J. Sovinou musel resit nekolik pripadu zameny osobnich nazoru pisatelu na strankach zpravodaje za oficialni
postoj CSJ. Jiste se nabizi otazka zruseni one druhe casti, nebo jine ucinne zmeny
v redakci Zpravodaje. To je v poradku a ja takovou otazku vedu v patrnosti.

Prohledl jsem si zpravodaj 6/99 na internetu a musim konstatovat, ze cast osobnich nazoru neni dostatecne zretelne oddelena a zjednam v tomto smeru napravu. Bude zrejme, ze Retrospektiva je ciste osobnim nazorem J. Soviny a Svaz s ni nema nic spolecneho. 

Dale pokud budete mit zajem zverejnime na internetu i jako soucast zpravodaje Vas komentar pripadne dopis, ktery jste mi poslal. Take rad dodam sam vlastni komentar
v duchu tohoto mailu.

V tistene verzi Zpravodaje muzeme udelat napravu az v cisle 7/99, kde dostanete pokud chcete prostor na jakoukoliv reakci ci nazor. (V rozsahu cca 2 A4 - z kapacitnich duvodu).

Pokud jde o zodpovednost mou a celeho soucasneho vedeni CSJ, kam 
mimochodem J. Sovina nepatri ( nema hlasovaci pravo, je pouze vykonnym
sekretarem a redaktorem rocenky a zpravodaje), tak ji vimam pouze v onom nedostatecnem oddeleni druhe casti zpravodaje nikoliv v sireni pomluv a lzi. 
Sovina napsal svuj nazor, ktery ja osobne nesdilim.

Doufam, ze vyse uvedena opatreni uvedou vse na pravou miru. 

Na strankach zpravodaje i webovych strankach se snazime o to dat prostor co nejvetsimu spektru nazoru. Proto jsme take radi zverejnili na inretnetu Vase vzpominky a fakta na osudove obdobi pred Vasi emigraci. Zpusob jakym popisujete chovani tehdejsiho predsedy J. Soviny on citil take jako lez a pomluvu. Domnivam se, ze neni poslanim a ani v silach soucasneho vedeni CSJ pidit se po "pravde".

Pravda je pouze v obecne rovine, kdy se mnoho lidi stalo obetmi doby a lide, kteri
meli moznost pomoci tak vetsinou neucinili, ba spise naopak. Bohuzel.

Znovu Vas chci ubezpecit, ze patrim k Vasim obdivovatelum a ze pokud mohu v necem pomoci rad to udelam. Zasadu, ze kazdy muze (sam za sebe nikoliv za druhe) zverejnit na strankach zpravodaje sve nazory vsak povazuji za spravnou.

Rad bych jeste jednou zduraznil, ze bych si velmi vazil toho, kdychom nasli spolecne zpusob, jak spolupracovat ve prospech ceskeho jachtingu. Lide Vas tady stale znaji, nikdo nema takove zkusenosti jako Vy. Je hrich takovy kapital promrhat.

Srdecne zdravi

Karel Bauer


Má odpoveď na dopis předsedy ČSJ Ing. Karla Bauera CSc., ze dne 16. srpna 1999.

Richard Konkolski
23 Warner Street
Newport, RI 02840

16. srpna 1999

Ing. Karel Bauer CSc.
Předseda ČSJ
Praha

Vážený pane předsedo,

Srdečně děkuji za Vaši odpověď na můj dopis ve věci mého nařčení z údajného falšování lodních denníků a nějakého pojišťovacího podvodu zveřejněného v oficiálním zpravodaji ČSJ a na Vaších stránkach internetu sekretářem svazu MUDr. Sovinou. Ťeší mne, že vedení ČSJ se distancuje od tohoto osobního názoru sekretáře svazu a že byla okamžitě udělana grafická náprava na stránkach internétu, která zvýraznila, že jde jen o osobní názor pana MUDr. Soviny. Přesto vše, pro závažnost křivého obvinění bych Vás rád požádal o zveřejnění tohoto dopisu v nejbližsím čísle zpravodaje, za což předem děkuji.

Osobně jsem pro zpřístupnění sdělovacích prostředků všem a pro otevřenou výměnu názorů. To však neznamená, že každý si řeknce co chce, kdy chce a jak chce. Existuji zákony, vžitá praxe a zpravodajska etikéta, která by měla být respektována všemi. Pokud pan XY si zveřejní cokoliv sám na své náklady ve svém zpravodaji tak je to jeho osobní věc a pan XY je osobně zodpovědný za zveřejněnou informaci. Pokud pan XY cokoliv zveřejní na stránkách zpravodaje ČSJ, použije jeho tisk, distribuci a čtenářskou oblast, ČSJ se nemůže zbavit zodpovědnosti za opublikovaný materiál.

Mám za to, že zpravodaj by měl plnit důležitejší poslání, než řešit nějaké osobní problémy. Proto nechci dálekosáhle rozvádět současný problém. Ostatně vše je zveřejněno a dokladováno na stránkach mého internétu http://www.SevenOceans.com  v části Vypomínky osamělého mořeplavce ­– Čtenářské forum. Bohužel ne každý má přístup na Internet a proto bych rád tuto záležitost uvedl na spávnou míru i otištěním v samotném zpravodaji ČSJ.

V  „Malé retrospektivě“ MUDr. Sovina určitým způsobem vyzdvihuje zásluhy za rozvoj mládeže v době, kdy byl předsedou ČSJ. Tato část je v pořádku, je to prostě jeho názor a nic proti němu nemám, i když s ním osobně nesouhlasím. Z vlastní zkušeností vím a mohu doložit, že jeho předsednictvo zamítlo požadavky na zorganizování celostátní soutěže školní mládeže. Tento plán jsem nakonec jako delegát a představitel SM kraje a organizačního výboru předložil  na výroční konferenci svazu jachtingu a delegáti z celé republiky akci ochotně přijali do plánu konference. Celostátní soutěž včetně krajských kol nakonec proběhla přes nelíbost předsednictva a vítězové se zůčastnili plavby kolem Baltského moře, o které sami účastnici psali do řady mládežnických časopisů. O plavbě byl vysílán i televizní program. Reakce vedení ČSJ tehdy byla taková, že po plavbě zvedli minimální věk na podobné akce na 16 let a tím se další podobná akce již nemohla uskutečnit.

Jiná věc je další část jeho retrospektivy, ve které jsem obviněn z falšování lodních deníků a z nějakého pojišťovacího podvodu. Dnes není podstatné, zda to zesnula paní Dvořákova opravdu před dvaceti lety řekla, nebo to jen někdo vložil do jejich úst. Pro mne je šokující dovědět se takové obvinění až po osmnácti letech po mém odchodu. Zde již nejde o osobní názor, ale o rozšířování neověřených pomluv.

Dnešní zveřejnění informací panem MUDr. Sovinou objasňuje text dopisu tehdejšího místopředsedy Demetroviče, který mi v dané době nedával žádný smysl. Tehdejší předseda svazu až dnes objasňuje, že někdo tehdy z podobným obviněním nejen vyšel, ale že toto falešné obvinění vedení jachtingu nejen předložilo na UV ČSTV, ale rovněž použilo jako důvod k zastavení mé sportovní činnosti. Tady nese MUDr. Sovina dvojnásobnou zodpovědnost. Jednu za to, že tehdy jako předseda ČSJ toto obvinění řádně neprošetřil dříve než ho použíl jako důvod ke svému tehdejšímu rozhodnutí a druhou za to, že dnes jako zodpovědný redaktor zpravodaje ČSJ si toto obvinění neprověřil před jeho zveřejněním, čímž přenáší zodpovědnost za zveřejnění tohoto křivého obvinění i na dnešní předsednictvo.

Pokud se podobné zprávy publikuji, musí se zakládat na doložených faktech a zodpovědný redaktor je povinen fakta si ověřit před opublikováním. Jinak je on a jeho zaměstnavatel zodpovědný za rozsah způsobených škod. Je vžitou praxi, že pokud se zveřejňuji rozporné názory, tak se opublikují názory všech stran ve stejnou dobu a ve stejné souvislosti, aby čtenář sám si mohl utvořit názor na danou věc. Dodatečné zveřejnění vyjádření druhé strany měsíc nebo dva později není nikdy dostačující, poněvadž ne každý má možnost si přečíst veškeré  informace zveřejněné v různou dobu. Sám sdělujete ve svém dopise, že tento problém neřešite s MUDr. Sovinou poprve. Viditelně tady není něco v pořádku.

V dáné věci obvinění z údajného falšování lodních denníků mohu jen sdělit, že podmínkou startu pro Solo závod kolem světa v roce 1982 bylo uplutí 500 mil na té lodi na které závodník chtěl startovat a uplutí 1000 mil samotně na jakékoliv lodi. V mém případě dva roky před samotným závodem jsem již měl za sebou tři starty v solo závodech přes Atlantik a solo plavbu kolem světa, což činilo téměř 50,000 solo námořních mil.  Na Nike II, na které jsem startoval, jsem měl za sebou zkušební plavbu, plavbu s mládeží kolem Baltského moře, plavbu ze Štětína do Plymouth a Parmelii závod z Anglie do Australile, Plavbu z Australie do Francie, plabu do Anglie, Solo závod přes Atlantik a plavbu z USA do Polska. Něco kolem 32,000 námořních mil. Je až směšné, že někdo může přijít na nápad, že bych měl falšovat nějaké denníky a míle pro zajištění účasti v závodě. Byl jsem přijat na závod v době jeho vyhlášení a dva roky před jeho startem. Organizátoři měli o můj start takový zájem, že mi zrušili startovné a vedli mne jako favorita druhé lodní třídy ve které jsem startoval.

Ve věci pojištění se každý může přesvědčit, že jedinou pojistku kterou jsem osobně měl byla pojistka povinného ručení řidiče motorových vozidel a povinná pojistka na automobil, který jsem koupil na půjčku. Má žena pojistila byt v době mé první solo plavby kolem světa. Osobně jsem nikdy nepojistil ani sebe ani loď na žádnou z mých plaveb v době před mým odchodem!? O čem je tady vůbec řeč?

Zmíňujete se o tom, že MUDr. Sovina cítí mé vyjádření jako lež a pomluvu. Rád bych tady sdělil, že do nedávné doby jsem nezveřejňoval žádná fakta z minulostí, a to jen proto, abych neublížíl poctivým jachtařům a českému jachtingu jako takovému. Krajský soud, který mne před léty odsoudil sám od sebe prošetřil celý případ a zrušil rozsudek, což potvrdila i generální prokuratutra. Od změn v Česku uběhla řada let a jedinou odezvou ze strany ČSJ v dané věci jsou jen „soukromé názory“ osob jak Ing. Wintera a MUDr. Soviny zveřejněné na oficiálních stránkách svazu. Jen na základě dopisů a požadavků mých přátel kteří si přáli abych zaujal veřejně své stanovisko k rozšířovaným „osobním názorům“ vznikly mé internetové „Vypomínky osamělého mořeplavce“. Tyto stránky jsou jen reakci na různé zveřejněné  „osobní názory“ a různě rozšířované zvěsti. Rozdíl mezi informacemi MUDr. Soviny a mými spočívá v tom, že jak se každý může osobně přesvědčit, naprosta většina mých zpráv je dokladována dokumenty a daleko větší množství dokladů ještě čeká na zveřejnění. Velká část dokladů je podepsána buď tehdejším předsedou MUDr.Sovinou, nebo v jeho zastoupení některým z jeho podřízených. Pokud MUDr. Sovina cítí, že mé informace jsou nepravdivé tak ať to doloží fakty. Myslím si, že vedení ČSJ již dávno mělo možnost, a stále ještě má, celou situaci prošetřit a tím ukončit tyto nechutné debaty, které škodí všem a především ČSJ. Osobně se mi však zdá, že vedení ČSJ nějak nechce skutečné doklady vidět a vzít je v úvahu.

Závěrem bych rád sdělil, že bych svůj čas raději věnoval něčemu užitnějšímu, než podobnému psaní jako je toto. Myslím si, že oficiální zaujatí stanoviska vedení ČSJ k celé záležitostí s přihlédnutím na dnešní skutečnost může jednou provždy ukončit podobné diskuse jako je tato. Pokud má kdokoliv jakékoliv pochybnosti o čemkoliv ve věci mé minulosti i přítomností, tak jako vždy v minulosti,  jsem i dnes ochoten poskytnout patřičné vysvětlení s doložením dokladů. Jsem otevřen spolupráci o kterou projevujeté zájem. Doufám však, že nebudu kompletně znechucen řešením podobných situací dříve, než k nějaké spolupráci dojde.

V podstatě stále pomáham různými formami jak českým, tak polským jachtařům, stejně tak i jachtařům mnoha jiných národnosti. Jsem zajedno s Vaším názorem, že je třeba najít způsob vzájemné spolupráce, který by sloužil ve prospěch českého jachtingu. Prozatím v naprosté většině mých zkušeností využili jen jachtaři jiných zemí.

S jachtařským pozdravem

Richard Konkolski


Od Alexe Kelina, dne 9.dubna 1999

Vážený pane,
jsem velice rád, že jsem se mohl opět něco dozvědět o Vašich dalších
osudech. Myslím, že máte plné právo zahořknout vůči všem "bafuňářům", kteří
si udělali ze sportu živnost. O to víc mne těší, že se tak nestalo.Svědčí to
o síle a velikosti Vaší osobnosti. Vy jste se stal jachtařskou legendou už
zaživa a co dnešní mladí vědí o soudružce Dvořákové a dalších... Vaše knihy
mi pomohly u všech tří synů vzbudit vztah k jachtingu, smysl pro poctivost a
cílevědomost.
Mám rovněž rád vítr, lodě a moře. Měl jsem však vždy tolik zájmů, že jsem se
jen mohl obdivovat Vašim výsledkům a nasazení. Vystoupil jsem ze všech
spolků a organizací, anžto jsem měl sílící pocit, že si tam spousta lidí
kompenzuje svoji neúspěšnost v osobním a pracovním životě. Po roce 1968 jsem
dlouho nesměl nikam za hranice, natož na moře. Takže mi zbýval Holanďan - FD
- CZ111 na vleku za autem. Po částečném otevření hranic jsem na něm se synem
absolvoval dost dlouhé a šílené plavby na Jadranu. Dodnes si pamatuji
vyjevený výraz kormidelníka za kormidlem francouzského katamaranu, který se
sunul uklidit před sílícím Jugem do Šibeniku se srefovanou vratiplachtou a
štormovou kosatkou, když jsme kolem něj udělali čestné kolečko :-) Teď se
už ale blíží šedesátka, síly ubývá a klouby jsou méně ohebné. Tak asi na
stará kolena pořídím důstojnější plavidlo - kde už nebude nutné mnoho hodin
viset z lodi na hrazdě. Už i tady je k vidění řada hezkých lodí - kýlových
i kompromisů. Jen ty ceny jsou dost šílené...
Asi se už nikdy neodstěhuji k moři a tak jsem limitován přepravitelnou
velikostí lodi - tedy celková šířka do 2,5 m a váha kolem 1000 kg.

S pozdravem Alex Kelin

Odpověď :

Vážený Pane Kelin,
srdečné díky za email. Zahořknuti nikdy nikomu nepomohlo - jedině původcům,
kteří mohli mít ještě větší radost ze své "činnosti". Člověk musí mít svůj
cíl a jít za jeho splněním a to není nikdy lehké.
Se srdečným pozdravem a přáním pěkných plaveb

Richard Konkolski.


Date: Monday, March 29, 1999 7:35 AM

From: Michal Citavý 

Vazeny pane Konkolski,
s velkym potesenim jsme dnes narazil na Vasi stranku - je fakt pekna a
zajimava, jak v anglicke tak i ceske casti. Rad bych Vam pogratuloval a
podekoval za to, ze i Vasi zasluhou jsem se dostal k yachtingu, vlastne uz
pred pomalu 20 lety. A prestoze se za tu dobu zmenilo pomalu vsechno, tak
pocit byt v noci sam na palube pod plachtami je stale stejne fascinujici.
Takze diky.

P.S. To jsem takhle jednou v roce 89 sedel nahore v baru v Roayl Melbourne
Yacht Clubu po jakychsi klubovych zavodech, pil pivo a muj prisedici, kdyz
zjistil, ze jsem Cech se jal vypravet, jak pred par lety sedel za mizerneho
pocasi na stejne zidli a pozoroval Richarda jak se svou mini lodi zaplouva
do pristavu... Byl to celkem prijemny pocit.

Preju Vam pevne zdravi a hodne zivotnich uspechu. A omlouvam se za
nevyzadanou korespondenci, ale nejak mi to nedalo.
Michal Citavy

Odpoved

Vazeny pane Citavy,
Srdecne dekuji za email. Jsem rad, ze se Vam libi moje web, i kdyz je jeste
zdaleka ot toho co bych si pral aby byla. Bohuzel delam na ni jen po
volnych chvilich a jsem na ni sam s trochou pomoci meho syna. Samozrejme ze
kazde pochvaleni je povzbuzujicim motorem k dalsi cinnosti. Diky.

Souhlasim s tim, ze se za posledni dobu zmenilo v yachtingu temer vsechno.
Jsem velmi rad, ze jsem mel to stesti zazit jeste vse v te stare verzi, i
kdyz nemohu rici, ze ta nova je lepsi nebo horsi. Proste je jina,
defininitvne daleko vice komercni.
Pred nekolika lety jsem mel na navsteve jachtarsky par, ktery udelal plavbu
kolem sveta jen nekolik let pozdeji po me ceste. Ti shrnuli zmenu nekolika
slovy: "Jo, po Tobe vsude srolovali ty cervene koberce". Je v tom dosti
pravdy, byt smutne. Dnes proste clovek musi mit vice v kase, ponevadz se
musi platit na mnohych mistech i za pouhe kotveni.

Jinak jsem rad, ze mam trohu zasluhu na Vasem yachtingu. Doufam, ze Vam
prinesl jen radost.

Srdecne zdravi

Richard Konkolski


23. března 1999

Dopis od Jana Hejny poslan přes Tondu Matějovského
Datum: 23. března 1999 20:21

Nazdar Richarde,
dovol, abych Tě pozdravil. posílám Ti dopis od Honzy Hejny psaný v Havířovské nemocnici, který mi dal, abych Ti jej poslal po internetu, a tak to tedy činím.

Jan Hejna pro Richarda Konkolského

Ahoj Ríšo !

Zdravím Tě, a přeji Ti hodně zdraví, štěstí a duševní pohody do dalšího života. Vzhledem k tomu, že Tě znám jako človeka, který v životě neměl nic zadarmo a musel si vše tvrdou prací vydřít sám, a že byls tak schopen, žes to dokázal, mám přání, zda by jsi veřejnost neseznámil s některými dalšími poznatky.

Ty a tvá rodina je vnímána jako namořni jachtaři z vnitrozemí. Malokdo ví, že jsi začínal jako okruhový jachtař, a také že pro jeden oddíl, okres a kraj si v této oblasti ve sve době hodně udělal (např. lodenice) Prosim a žádám Tě o sdělení Tvých vzpomínek z této počáteční doby jachtařské kariéry.

Dále bych Ti chtěl sdělit mé stanovisko k tomu, proč se KNY k Tobě tak chovala, možná se mýlím, ale ja takto svůj názor vnímám.

V KNY pracovali lidé, kteří představovali tehdejší stav námořního jachtingu v ČR, a to tím způsobem, že namořní jachting se prezentoval především rekreačními a rodinnými plavbami. Najednou se objevil nějaký neznámý kluk z periferie, který tuto komisi neprosil, a který dokazoval, že jí v podstatě nepotřebuje. Byl tak schopen, že si vše potřebné zařídil a udělal sám. Navíc byl tak drzý, že na moři strašně pozitivním způsobem překonával vše, co si v této republice velká většina z nich nedovedla vůbec ani představit. Navíc nejen "ON" ale i členové jeho posádek, ať již cizí nebo rodinní přislusníci. A to byly podle mne ty důvody, které rozhodly o tom, že Tě KNY jako namořníka zlikviduje.

Richarde - neznáš přísloví, že pokud chceš s vlky žít, musíš s nimi výt. - A vyl jsi s nimi ???? No tak vidíš. Přece znáš negativní lidské vlastnosti jako třeba závist. Tak se nediv, rozhodlo to co rozhodlo. Byrokratický úředník s razítkem v ruce řekl - a dost !!. O tom co se bude dít, budem rozhodovat My, a né , že nám nějaký


Napište své přípomínky, názory, zkušenosti. Doplňte chybějící údaje. Fotodokumentace nebo kopie dokladů je vítaná. Prosím jen o jedno: Nebuďte anonymní. Uveďte své jméno a způsob možného kontaktu. Vaše psaní se objeví na těchto stránkach čtenařského fóra. Budu respektovat Vaše přání v případě, že si zveřejnění nebudete přát. Prosím buďte konkretní. Nechtěl bych vytvořit stranky JPP (jedna paní povídala).

Richard Konkolski

Zpět do: Úvodní stránka
Zpět do: Seven Oceans